Digitale Zorg

Basisconcepten
Een voorbeeld toepassing
APIs
Authenticatie
Een toepassing ontwikkelen
Change log

Digitale Zorg

Basisconcepten
Een voorbeeld toepassing
APIs
Authenticatie
Een toepassing ontwikkelen
Change log

Zorgplatform ‘Digitale Zorg’ ondersteunt het gebruik van digitale toepassingen in de zorg aan patiënten. Denk hierbij aan het gebruik van bijvoorbeeld sensoren, apps en bots bij diagnostiek, behandeling en verpleging van patiënten. Zorgplatform Digitale Zorg creëert een veilig communicatiekanaal tussen het EPD (XIS) van de zorginstelling en door die zorginstelling expliciet vertrouwde digitale toepassingen.

Basisconcepten

In-house store
Voorschrijven van digitale toepassingen
Uitwisselen van gegevens

Basisconcepten

In-house store
Voorschrijven van digitale toepassingen
Uitwisselen van gegevens

Een aantal eenvoudige concepten liggen ten grondslag aan integratie op basis van Zorgplatform Digitale Zorg.

In-house store

Digitale toepassingen die op Zorgplatform aangesloten zijn, kunnen door een zorginstelling (zorgaanbieder) als ‘vertrouwd’ worden aangemerkt. Vertrouwde toepassingen worden in een voor de zorginstelling specifieke ‘in-house store’ opgenomen. Alleen digitale toepassingen uit de in-house store kunnen door zorgverleners van de zorginstelling worden gebruikt en kunnen communiceren met het EPD van die zorginstelling.

Digitale toepassingen uit de in-house store kunnen bijvoorbeeld:

 • Door zorgverleners worden ‘voorgeschreven’ vanuit het EPD/ XIS van de zorginstelling
 • Gegevens uitwisselen met het EPD / XIS van de zorginstelling op basis van een geldig voorschrift
 • Gebruik maken van de Zorgplatform Single-Sign-On voorziening
Voorschrijven van digitale toepassingen

Vertrouwde digitale toepassingen uit de in-house store kunnen worden voorgeschreven aan een patiënt, net zoals medicatie of een ander traditioneel medisch hulpmiddel wordt voorgeschreven aan een patiënt. Hierbij geldt:

 • Een voorschrift is geldig zolang het niet is beëindigd.
 • Een voorschrift wordt automatisch beëindigd indien vooraf een termijn is ingesteld.
 • Een voorschrift kan daarnaast op ieder moment door de zorgverlener of de patiënt zelf worden beëindigd.

De digitale toepassing kan gegevens van een specifieke patiënt uitwisselen zolang het voorschrift geldig is. Voorschrijven van een digitale toepassing kan worden geïntegreerd binnen het EPD van de zorginstelling, net zoals het voorschrijven van medicatie (meestal) is geïntegreerd binnen het EPD van de zorginstelling. Voorbeelden van het voorschrijven van digitale toepassingen zijn:

 • Een orthopeed schrijft een PROM (Patient Reported Outcome Measures) app voor
 • Een cardioloog schrijft een app voor thuismonitoring voor
 • Een kinderarts schrijft een ‘bot’ voor ten behoeve van vroegtijdige onderkenning van complicaties na een operatie
 • Een oncoloog schrijft een digitale keuzehulp voor
 • Een transferverpleegkundige schrijft een app voor waarmee de overdracht naar een verzorgingshuis kan worden geautomatiseerd.
Uitwisselen van gegevens

Zorgplatform biedt gegevensdiensten ten behoeve van het uitwisselen van gegevens met het EPD van zorginstellingen. Iedere gegevensdienst biedt een API. Een digitale toepassing krijgt toegang tot gegevensdiensten op basis van de volgende regels:

 • De digitale toepassing heeft alleen toegang tot gegevensdiensten voor zover zij daarvoor gemachtigd is. Machtigingen worden aangevraagd bij integratie van de toepassing met Zorgplatform.
 • De toepassing is opgenomen in de in-house store van de zorginstelling.
 • De toepassing heeft alleen toegang tot gegevens van patiënten waarvoor een geldig voorschrift bestaat.
 • In de toekomst zullen sommige gegevensdienst ook toegankelijk zijn met expliciete patiëntentoestemming

Operaties met de Zorgplatform gegevensdiensten kunnen uitsluitend worden aangeroepen met een geldig Zorgplatform token.

Een voorbeeld toepassing

Een voorbeeld toepassing

Als voorbeeld omschrijven we een aantal use cases van een toepassing voor thuismonitoring. Meer use cases en de relaties tussen use cases worden omschreven op de pagina 'Use cases'.

 • Een zorgverlener schrijft thuismonitoring voor aan een patiënt gewoon vanuit ‘zijn eigen EPD’ door een toepassing te selecteren uit de in-house store. Het gewenste monitoringprotocol en alarmgrenzen worden door de zorgverlener ingesteld in de toepassing zonder dat hij daarvoor in de toepassing hoeft in te loggen of een patiënt hoeft te selecteren.
 • De toepassing voor thuismonitoring authenticeert zich om toegang te krijgen tot de Zorgplatform Home Monitoring Service. De toepassing gebruikt die gegevensdienst om alerts naar het EPD van de zorginstelling te versturen wanneer dat nodig is.
 • Zorgverleners worden door het EPD op de hoogte gesteld van alerts en openen de toepassing in het EPD om details te bekijken.

APIs

APIs

Zorgplatform biedt APIs voor gegevensdiensten. Voorbeelden van gegevensdiensten zijn:

De API's zijn gebaseerd op FHIR. Het overzicht van alle FHIR Resources die Zorgplatform momenteel uitwisselt via de API's, staat beschreven op de pagina 'FHIR specificaties'. Of ga direct naar de Swagger documentatie (momenteel enkel nog beschikbaar voor BgZ API).

Authenticatie

Authenticatie

De Zorgplatform Security Token Service (STS) geeft tokens uit aan vertrouwde applicaties, zoals omschreven op de pagina 'Authenticatie'. Deze tokens worden door vertrouwde applicaties gebruikt om:

 • Zorgplatform operaties (service calls) aan te roepen. Zowel SOAP gebaseerde operaties als RESTful (FHIR) operaties
 • Ten behoeve van Single-Sign-On scenario’s

Een toepassing ontwikkelen

Een toepassing ontwikkelen

OOm een nieuwe of bestaande toepassing aan te sluiten op Zorgplatform Digitale Zorg zijn een aantal stappen benodigd. Deze stappen staan omschreven op de pagina 'Aansluiten'.

 1. Aanvragen van een aansluiting voor de toepassing
 2. Ontwikkelen en testen van de app aansluiting
 3. De app beschikbaar stellen

Change log

Change log

Zorgplatform wordt continu doorontwikkeld. Nieuwe functionaliteiten worden opgenomen in de documentatie nadat deze met minstens een digitale zorgapplicatie beproefd zijn. Voor een overzicht van de aanpassingen aan de ontwikkelaarswebsite, zie 'Change log'