Change log

Change log

Zorgplatform wordt continu doorontwikkeld. Nieuwe functionaliteiten worden opgenomen in de documentatie vaak pas nadat deze met minstens een digitale zorgapplicatie beproefd zijn. Verbeteringen worden in de documentatie verwerkt. Hieronder staan de verbeteringen en/of nieuwe functionaliteiten omschreven.

  • 9-2021 Zorgplatform is gekwalificeerd voor de MedMij gegevensdienst BgZ.
  • 8-2021 Certificaat van Zorgplatform is gewisseld.
  • 6-2021 Afsluiten van werkstromen is toegevoegd als nieuwe functionaliteit.
  • 3-2021 Aanvullende informatie over de APIs van Zorgplatform, FHIR specificaties en Aansluiten op Zorgplatform wordt beschikbaar gemaakt op de ontwikkelaarswebsite.
  • 1-2020 Zorgplatform is gekwalificeerd voor de MedMij gegevensdienst PDF/A.
  • 6-2020 Opleveren van BGZ als CDA document via FHIR Document API.
  • 5-2020 Opleveren van administratieve informatie in het kader van een werkstroom via FHIR Administration API.
  • 1-2020 Zorgplatform is gekwalificeerd voor de MedMij gegevensdienst AllergyIntollerance.