Aansluiten op Zorgplatform

Aanvragen van een aansluiting voor de toepassing
Ontwikkelen en testen van de app aansluiting
De app beschikbaar stellen
Aansluitvoorwaarden
Certification Practice Statement

Aansluiten op Zorgplatform

Aanvragen van een aansluiting voor de toepassing
Ontwikkelen en testen van de app aansluiting
De app beschikbaar stellen
Aansluitvoorwaarden
Certification Practice Statement

Om een integratie te realiseren dienen er een aantal voorbereidingen te worden getroffen; er moeten aansluitingen aangevraagd worden, de aansluitingen moeten ontwikkeld worden door de app en de applicatie moet gepubliceerd worden door ChipSoft. Er zijn in totaal drie aansluitingen mogelijk:

 • Testaansluiting; voor testen zonder klant (op het testcluster van Zorgplatform)
 • Acceptatieaansluiting; voor testen door zorginstellingen met een acceptatieomgeving van HiX (op het officiële cluster van Zorgplatform)
 • Productieaansluiting; (op het officiële cluster van Zorgplatform)

Alle gespecificeerde voorbereidingen van de partnerapplicatie worden door ChipSoft gebruikt ten behoeve van het inrichten van Zorgplatform én de inrichting van de XIS. Indien een applicatie gepubliceerd wordt, wordt deze middels standaard content uitgeleverd in de XIS in-house store. Alle zorgaanbieders hebben hierdoor dezelfde inrichting voor digitale zorg applicaties.

Aanvragen van een aansluiting voor de toepassing

Aanvragen van een aansluiting voor de toepassing

Aansluitingen worden op projectbasis en in opdracht van een zorginstelling gerealiseerd. Indien een aanbieder van een bestaande of nieuwe app deze app wil integreren met een EPD via Zorgplatform, zal daartoe een opdracht moeten worden verstrekt aan ChipSoft door een zorgaanbieder.

Een geldige aanvraag bevat een opsomming van de use cases en de door de app vereiste permissies:

 • Welke use cases ondersteunt de applicatie via Zorgplatform?
 • Wat zijn de requirements per use case? Denk bijvoorbeeld aan:
  • Welke Zorgplatform gegevensdiensten gebruikt de app? Zie ook API's en FHIR specificaties.
  • Welke gegevensdiensten mag de app gebruiken als er een zorgverlener is ingelogd?
  • Welke gegevensdiensten mag de app gebruiken als er een patiënt is ingelogd?
  • Welke gegevensdiensten mag de app gebruiken als niemand is ingelogd? Dit gaat bijvoorbeeld om automatische handelingen zonder dat er een gebruiker is ingelogd.
  • Maakt de app gebruik van Single-sign-on ten behoeve van visuele integratie in het XIS van de zorgverlener? Zie ook Authenticatie.

Per aansluiting dient de partnerapplicatie aan te geven welke omgeving gebruikt kan worden. Voor de testaansluiting (die gebruikt wordt voor onderlinge tests) kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om een omgeving beschikbaar te stellen die representatief is aan de omgeving waar klanten mee testen.

Ontwikkelen en testen van de app aansluiting

Ontwikkelen en testen van de app aansluiting

Zodra een aanvraag is goedgekeurd kan de integratie worden gerealiseerd. Hiervoor is de testaansluiting met Zorgplatform testcluster beschikbaar. Ter voorbereiding van het testen dient de app verschillende certificaten aan te leveren voor de testaansluiting voor product- en doorontwikkeling met Zorgplatform. Deze worden gebruikt per aansluiting (test / acceptatie / productie) en per doeleinde (client authentication / encryption / signing). Ook dient partnerapplicatie endpoints en een OID uitgegeven door HL7 aan te leveren.

Er kan getest worden met een vaste reeks testpatiënten (met door VZVZ uitgegeven test-BSNs). Deze vaste reeks testpatiënten wordt door ChipSoft aangeleverd.

Ook levert de applicatie alvast de gegevens aan voor de acceptatie- en productieaansluiting zodat de applicatie beschikbaar gesteld kan gaan worden. Meer over de aansluitingen en de aan te leveren informatie staat omschreven op de pagina 'Testen'.

De app beschikbaar stellen

De app beschikbaar stellen

Het beschikbaar stellen van een app gebeurt door de app op te nemen in de ‘in-house store’ van een zorginstelling. Het beschikbaar stellen kan alleen gebeuren in opdracht van een zorginstelling. De zorginstelling sluit hiertoe een verwerkersovereenkomst af met de aanbieder van de app en geeft vervolgens ChipSoft opdracht om de app op te nemen in haar in-house store.

Een app kan alleen beschikbaar worden gesteld in de in-house store van een zorgaanbieder als het EPD (of een andere XIS toepassing) van de zorginstelling is aangesloten op Zorgplatform en de door de app benodigde gegevensdiensten en andere Zorgplatform opties ondersteunt.

Ter voorbereiding van het beschikbaar stellen dient de app verschillende certificaten aan te leveren voor de acceptatie- en productieaansluiting voor klanten. Deze worden gebruikt per aansluiting (test / acceptatie / productie) en per doeleinde (client authentication / encryption / signing). Ook dient partnerapplicatie endpoints en een OID uitgegeven door HL7 aan te leveren. De gegevens dienen in een checklist aangeleverd te worden aan ChipSoft ter voorbereiding op de publicatie. Ook worden er afspraken gemaakt met betrekking tot beschikbaarheid tijdens de implementatie.

Aansluitvoorwaarden

Aansluitvoorwaarden

De Aansluitvoorwaarden Zorgplatform zijn automatisch en te allen tijde van toepassing op de leverancier van een Zorgapplicatie op het moment dat de applicatie gebruikmaakt van de Zorgplatformaansluiting. De leverancier van de Zorgapplicatie draagt zorg voor kennisneming van de actuele Aansluitvoorwaarden. De Aansluitvoorwaarden bevat informatie over, maar is niet beperkt tot, (gegevens)beveiliging, onderhoud, wijzigingen, support, aansprakelijkheid en bereikbaarheid met betrekking de aansluiting van zorgapplicaties.

Certification Practice Statement

Certification Practice Statement

Indien er certificaten aangevraagd, gewisseld of ingetrokken moeten worden, dient ChipSoft hiervan op de hoogte te worden gebracht. In het Certification Practice Statement staan operationele eisen met betrekking tot de levenscyclus van certificaten omschreven. Ook staan de eisen die gesteld worden aan certificaten omschreven. Indien certificaten niet voldoen aan deze eisen, worden deze door ChipSoft geweigerd en dienen er nieuwe certificaten aangeleverd te worden.