Notification API

Notification API

De Zorgplatform Notification API stuurt en ontvangt notificaties van digitale zorg applicaties. Dit kan op basis van een impliciet abonnement, zoals de workflow tussen participerende partijen. Via de Zorgplatform Notification API ontvangen digitale zorg applicaties een notificatie zodra er een workflow (of de input bij de workflow) is aangemaakt of gewijzigd door een participerende partij.

Deze FHIR API is nog in ontwikkeling.