Notification API

API specificaties

Notification API

API specificaties

De Zorgplatform Notification API stuurt en ontvangt notificaties van digitale zorg applicaties. Dit kan op basis van een impliciet abonnement, zoals de workflow tussen participerende partijen. Via de Zorgplatform Notification API ontvangen digitale zorg applicaties een notificatie zodra er een workflow (of de input bij de workflow) is aangemaakt of gewijzigd door een participerende partij.

De FHIR Notification API is beschikbaar voor alle aangesloten vertrouwde applicaties.

API specificaties

Policies
Versie
Request format

API specificaties

Policies
Versie
Request format
Policies
  • De Authorization header van de notificatie bevat een Security token
Versie

STU3

Request format

HTTP POST (lege body)

Zorgplatform stuurt een Post met een lege body naar de digitale zorgapplicatie op het afgesproken endpoint. Het request bevat in de header een Security token.