Workflow API

API specificaties

Workflow API

API specificaties

De Zorgplatform Workflow API faciliteert het gebruik van workflows als contract tussen partijen over de gegevens die uitgewisseld mogen worden voor een werkproces. Workflows worden in de Zorgplatform Workflow API gerepresenteerd door een of meerdere FHIR Task resources. Via de Workflow API worden workflows die via een aangesloten vertrouwde partij zijn gestart, gepubliceerd. Veel FHIR API’s, zoals de Document API en de Administration API, kunnen worden gebruikt om de aan een Task geassocieerde gegevens en documenten op te vragen.

Deze API is beschikbaar voor alle aangesloten vertrouwde applicaties.

API specificaties

Policies
Gebruikte standaarden
Request format
Response format
Voorbeeld

API specificaties

Policies
Gebruikte standaarden
Request format
Response format
Voorbeeld

Workflows worden in de Zorgplatform Workflow API gerepresenteerd door een of meerdere FHIR Task resources. Bekijk 'FHIR specificaties' voor de specificaties van de FHIR Task resource.

De specificaties over Workflows zijn ook als PDF beschikbaar ter download.

Policies

Operaties kunnen uitsluitend worden aangeroepen door een geldig Zorgplatform token mee te geven.

Gebruikte standaarden

HL7 FHIR Om Zorgplatform RESTful APIs aan te roepen, wordt gebruik gemaakt van FHIR interacties (o.a. create, read en update). Zorgplatform ondersteunt de laatste en de één-na-laatste versie van FHIR.
HTTP-Authorization-header Zorgplatform RESTful APIs maken gebruiken van de HTTP-Authorization-header voor authenticatie en autorisatie.
SAML 2.0 Zorgplatform gebruikt uitsluitend SAML 2.0 assertions als security token.
IHE XUA Zorgplatform SAML 2.0 assertions voldoen aan het IHE XUA integration profile.

Request format

HTTP GET application/fhir+json
HTTP PUT application/fhir+json

De partnerapplicatie verzoekt de Zorgplatform Workflow service om de Task resource op te sturen of te wijzigen conform het Zorgplatform Resource protocol. Het workflow-ID in het token dient overeen te komen met het workflow-ID wat gebruikt wordt als identifier van de Task resource.

Response format

application/fhir+json

De exacte inhoud van de FHIR Task resource is afhankelijk van de use case. Bijvoorbeeld in de use case ‘thuismonitoring’, zal alleen de referentie naar de patiënt aanwezig zijn (in het element ‘for’). In de use case ‘verwijzing’ zal een referentie naar de resource ‘Practitioner’ toegevoegd zijn (in het element ‘owner’). Enkele elementen in de FHIR Task resource zijn wel verplicht in iedere use case. Bij andere use cases zal besproken worden welke resources toegevoegd of weggelaten moeten worden, mits dit past in de FHIR structuur.

Voorbeeld
{
 "resourceType":"Task",
 "id":"123",
 "meta":{
  "profile":[
   "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Task"
  ]
 },
 "identifier":[
  {
   "system":"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/oid",
   "value":"urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.5.2"
  }
 ],
 "status":"in-progress",
 "intent":"order",
 "code":{
  "text":"Test"
 },
 "description":"Test",
 "for":{
  "reference":"Patient/[ID]",
  "display":"Patient reference for patient resource with name 'PATIENT'."
 },
 "authoredOn":"[datetime]",
 "lastModified":"[datetime]"
}