IHE profielen

ATNA
XUA
XCPD
XCA
XDR

IHE profielen

ATNA
XUA
XCPD
XCA
XDR

Zorgplatform maakt gebruik van de volgende profielen:

ATNA

ATNA

Diverse IHE profielen vereisen dat actoren die door Zorgplatform worden geïmplementeerd worden gekoppeld met een ‘Secure Node’ conform het profiel ‘Audit Trail and Node Authentication’ (ATNA). In de eerste plaats implementeert Zorgplatform daarom dit profiel, dat in grote lijnen voorschrijft dat voor transacties authenticatie middels een token moet worden vereist, dat verbindingen worden versleuteld en dat acties worden gelogd in een ‘audit trail’. Met betrekking tot eisen aan beveiliging van verbindingen, is hierbij de optie ‘STX: TLS 1.2 Floor using BCP195’ geïmplementeerd. Deze optie stelt in grote lijnen dat TLS 1.2 is vereist en dat hierbij de cipher suites die worden aangeraden in BCP195 worden ondersteund.

XUA

XUA

Zoals geadviseerd door IHE, wordt voor de bovengenoemde authenticatie tokens gewerkt conform het profiel ‘Cross-Enterprise User Assertion’ (XUA). Zorgplatform implementeert hiervoor de actoren ‘X-Service Provider’ en ‘X-Assertion Provider’. Omdat diverse profielen dit vereisen, is hierbij ook de optie ‘PurposeOfUse’ geïmplementeerd.

XCPD

XCPD

Met name voor partijen die het wenselijk achten voor ze (via XCA) verdere queries uitvoeren te controleren of een patiënt binnen Zorgplatform bekend is, implementeert Zorgplatform de ‘Responding Gateway’ uit het ‘Cross-Community Patient Discovery’ (XCPD) profiel. Door het (verplichte) gebruik van het Burgerservicenummer binnen de Nederlandse gezondheidszorg, is het functioneel niet noodzakelijk eerst een XCPD query uit te voeren voordat andere queries worden uitgevoerd om een lokaal patiëntnummer te achterhalen. Zorgplatform verplicht het uitvoeren van een XCPD query dan ook niet.

XCA

XCA

Voor de inhoudelijke uitwisseling van gegevens ondersteunt Zorgplatform voor wat betreft (IHE profielen) primair ‘Cross-Community Access’ (XCA). Zowel onze ‘Initiating Gateway’ als onze ‘Responding Gateway’, implementeren daarbij de optie ‘On-Demand Documents’.

XDR

XDR

Naast XCA implementeert Zorgplatform ten behoeve van transmurale processen waarin de uitwisseling van documenten tot een actie moet leiden, ‘Cross-enterprise Document Reliable Interchange’ (XDR). De ‘Document Recipent’ ondersteunt hierbij ook de optie ‘Accepts Limited Metadata’.